آدرس: تهران،خيابان شريعتی ،خيابان وحيد دستجردی( ظفر)،پلاك 79،طبقه 5

تلفن :02122925470

فكس : 02122925471

ايميل: info@parsian-oil.com

s.amiri@parsian-oil.com

m.kiyani@parsian-oil.com

a.jadidi@parsian-oil.com

ايميل بخش فروش: sales@parsian-oil.com